Vertrouwenspersoon UVV Leeuwarden

Algemeen

Als een vrijwilliger van UVV Leeuwarden en/of een klant bij of in de uitoefening

van de werkzaamheden geconfronteerd wordt met een vorm van ongewenst gedrag,

zoals agressie, seksuele intimidatie, is er de mogelijkheid om dit te delen met

de vertrouwenspersoon UVV.

De vertrouwenspersoon UVV is er voor bovengenoemde personen, die een melding of klacht hebben over:

 • Pesten
 • Discriminatie
 • Agressie of geweld
 • Seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten    

De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met de verkregen informatie.

Taken vertrouwenspersoon UVV

De taken van de vertrouwenspersoon bestaan uit:

 • Verzorgen van eerste opvang van degene die te maken heeft gehad met ongewenst

gedrag en hulp of advies nodig heeft

 • Informeren over mogelijke oplossingen
 • Desgewenst kan de vertrouwenspersoon doorverwijzen dan wel begeleiden naar

de coördinator en/of verwijzen naar onze klachtenprocedure

 • Eventueel doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
 • Bieden van nazorg
 • Adviseren en ondersteunen van de organisatie bij het voorkomen van ongewenst gedrag
 • Het anoniem registreren van meldingen en/of klachten van ongewenst gedrag

Vertrouwenspersoon UVV

DE voorzitter van de UVV Leeuwarden vervult de rol van vertrouwenspersoon.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search