TEAMLEIDER BIBLIOTHEEKSERVICE

 In Vacatures_Ouderenwerk

VOOR HET BIBLIOTHEEK CONNECTIEPUNT IN WOONZORGCENTRUM ERASMUS ZOEKT DE UNIE VAN VRIJWILLIGERS (UVV) EEN TEAMLEIDER

Het Bibliotheek Connectiepunt in Woonzorgcentrum Erasmus is een verlengstuk van de dbieb. In het connectiepunt kunnen bewoners woonzorgcentrum Erasmus terecht voor boeken. In het connectiepunt kunnen ook leden van dbieb in de wijk terecht voor het ophalen, terugbrengen en lenen van boeken. De aanwezige collectie boeken is gericht op enerzijds de bewoners van het woonzorgcentrum Erasmus, anderzijds gericht op ouderen en jonge kinderen uit de wijk Aldlân en omliggende wijken.

Ook ouders van jonge kinderen kunnen er terecht voor opvoed- en voorleesboeken.

De vrijwilligers helpen bij het uitlenen, innemen en reserveren van boeken en andere materialen. Er wordt gewerkt met een geautomatiseerd uitleensysteem. Een coordinator van dbieb is regelmatig beschikbaar voor ondersteuning en vragen van de vrijwilligers en waar nodig voor de bewoners van het woonzorgcentrum Erasmus en leden van dbieb in de wijk.

Het connectiepunt is geopend op maandagmiddag van 13.30-15.30 en dinsdagochtend en donderdagochtend van 09.30-11.30. Deze tijden zijn voorlopig en kunnen wijzigen. Ook in de zomermaanden wordt er doorgewerkt

Voor de aansturing zoekt de UVV een enthousiast en maatschappelijk betrokken teamleider.

De teamleider wordt ondersteund door een plaatsvervangend teamleider Deze laatste is als vrijwilliger zelf ook betrokken bij een ochtend of middag groep.

Profiel teamleider

 • Affiniteit met bibliotheekwerk.
 • Enige leidinggevende ervaring o.a. voor planning/ roosters vrijwilligers
 • Een open, actieve en positieve houding naar klanten en vrijwilligers
 • Een respectvol en luisterend oor
 • Overleg met coordinator Ouderenzorg en coordinator dbieb
 • Aanmelden, samenstellen en (laten) plaatsen van vacature teksten
 • Voeren van gesprekken met nieuwe vrijwilligers en voortgangsgesprekken met huidige, altijd samen met plaatsvervanger
 • Periodiek evalueren van de bibliotheekservice
 • Ervaring met E-mail, Word en Excel
 • Bereid tot het volgen van een training voor het gebruiken van het geautomatiseerde uitleensysteem van dbieb enkorte cursussen van de UVV

N.B. dit is onbetaald vrijwilligerswerk

Interesse of meer informatie?

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Sieverts voorzitter UVV Leeuwarden email  voorzitter@uvv-leeuwarden.nl
 • Voor aanmelding kunt u gebruikmaken van: online aanmeldformulier
 • dbieb is evenals de UVV een ANBI instelling
 • Als u een uitkering ontvangt via het UWV neem dan eerst met de instantie contact op of u toestemming kunt krijgen om als UVV vrijwilliger bij dbieb gedetacheerd te worden met behoud van uw uitkering


Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search