2deTeamleider voor verpleegafdeling B & F

Wat is je werkomgeving?

In deze functie van teamleider kan je sturing geven aan een groep gastvrouwen en  gastheren die actief zijn op verpleegafdelingen B & F.  Er is al een teamleider actief en wij zoeken nog een teamleider om deze taken samen te kunnen vervullen.

De gastvrouwen/-heren op deze verpleegafdelingen ondersteunen de professionals door extra zorg en aandacht aan de patiënten te schenken. Daartoe verrichten deze vrijwilligers activiteiten als:

 • Op verzoek van de verpleging aandacht schenken aan de patiënten (bijvoorbeeld een gesprekje voeren, een spelletje doen, een wandeling maken); bij dat alles staat bezorgen van afleiding en hun welbevinden centraal
 • De vrijwilligers staan wekelijks op 1 vaste ochtend naar wens ingeroosterd
 • Vrijwilligers zijn aanwezig op maandag t/m vrijdag (9.30-13.00 uur)
 • Gedurende de vakantieperioden wordt doorgewerkt. Bij verhindering zorgen de vrijwilligers in principe zelf voor vervanging door een van hun teamgenoten

 

Voor de aansturing van deze groep zoekt de UVV 1 enthousiaste en maatschappelijk betrokken Teamleider (m/v)

Alle UVV projecten binnen het MCL zijn zoveel mogelijk zelfsturende teams en worden geleid door 2 teamleiders die onderling de taken naar eigen inzicht verdelen, maar elkaar wel volledig zouden kunnen vervangen. Deze teamleiders worden gedurende de opstart van het project ondersteund door de algemeen coördinator UVV binnen het MCL. Een teamleider kan desgewenst daarnaast ook zelf als gastvrouw/-heer binnen het team functioneren.

Wat wij van Teamleiders verwachten

 • In ieder geval de gewenste vaardigheden zoals beschreven in het algemene deel “openstaande vrijwilligersfuncties op deze website “Link aanbrengen”
 • Leiding geven en werkroosters opmaken voor de teamleden
 • Regelmatig overleg met het management van de verpleegafdelingen
 • Aanmelden en laten plaatsen van oproepen voor nieuwe teamgenoten op de website
 • Intakegesprekken met nieuwe vrijwilligers houden
 • Voortgangsgesprekken met de teamleden houden
 • Minstens 1x per jaar een teamwerkbijeenkomst organiseren
 • Organiseren van een jaarlijks teamuitje
 • Extra aandacht voor teamleden bij bv ziekte, jubileum
 • Periodiek evalueren project
 • Meedenken in het verder ontwikkelen van dit nieuwe project; met name hoe de gastvrijheid naar de patiënt (en het bezoek) nog meer tot uiting kan worden gebracht.

 

Wat bieden we

 

N.B. Dit is onbetaald vrijwilligerswerk

Interesse of meer informatie?

Voor meer informatie: coordinator-mcl@uvv-leeuwarden.nl

Wil je je voor deze vrijwilligersfunctie aanmelden? Geweldig! Gebruik daarvoor het online aanmeldformulier.

NB

Heb je een UWV uitkering? Schroom niet om je wel aan te melden, maar neem wel eerst contact op met je contactpersoon bij de UWV. Na ontvangst van het aanmeldformulier zal de UVV contact met je opnemen. Laat in dat gesprek weten dat je een UWV uitkering ontvangt. Er zal advies volgen hoe verder te handelen.