VERPLEEGAFDELINGEN TU (CHIRURGIE) Gastvrouwen/Gastheren

 In Openstaande vrijwilligersfuncties MCL, Uncategorized

voor de woensdagochtend

Werkomgeving

Het betreft de 4 verpleegafdelingen van chirurgie. Het is een nieuw  UVV project, dat is gestart in mei 2019

Vrijwilligersactiviteiten

Wij zoeken gastvrouwen en gastheren die – naast de professionele zorgverleners – extra aandacht kunnen geven aan de zorg/welzijn voor de patiënten. Te denken valt aan:

 • Ontvangen van patiënten van de 4 verpleegafdelingen de centrale verblijfsruimte
 • Koffie/thee verzorgen voor wachtende patiënten en/of bezoekers in de verblijfsruimte
 • Er zorg voor dragen dat de centrale verblijfsruimte netjes en gezellig blijft
 • Op verzoek van verplegend personeel patiënten bezoeken op de 4 afdelingen (bijvoorbeeld een gesprekje voeren, een spelletje doen)
 • Daar waar mogelijk en gewenst de patiënt meenemen naar de centrale verblijfsruimte of (indien de afdeling mag worden verlaten) met de patiënt een wandeling maken naar de Centrale Hal/ Winkelstraat van het MCL voor afleiding of b.v. kopen van een krantje.
 • Meedenken in het verder ontwikkelen van dit nieuwe project; met name hoe de gastvrijheid naar de patiënt (en het bezoek) nog meer tot uiting kan worden gebracht
 • Bij dit alles geldt dat het welbevinden van de patiënt centraal staat

Werkwijze

 • De vrijwilligers zullen in tweetallen op de verpleegafdelingen behulpzaam kunnen zijn
 • De vrijwilligers worden wekelijks op 1 vaste ochtend / middag naar wens ingeroosterd
 • Gedurende de vakantieperioden wordt doorgewerkt
 • Het project is in de opstartfase, maar er wordt gestreefd naar voldoende vervangers
 • Vrijwilligers zijn aanwezig op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur

Vrijilligersprofiel

 • Een goed waarnemingsvermogen
 • Affiniteit met de kwetsbare mens
 • Affiniteit met de zorg
 • Een open, actieve en positieve houding
 • Een respectvol en luisterend oor
 • U bent flexibel en toont initiatief
 • U staat open voor nieuwe ontwikkelingen
 • U bent bereid werkbesprekingen bij te wonen
 • U hebt ervaring met mail, Word en Excel
 • Kennis nemen en naleven van het protocol “Hygiëne en Infectiepreventie”
 • Onderschrijven en ondertekenen van de gedragscode van de UVV
 • Onderschrijven en ondertekenen van het privacybeleid van de UVV
 • U verwijst door naar een verpleegkundige of facilitair medewerker bij zorginhoudelijke vragen
 • U bent bereid om u voor langere tijd aan het project te binden
 • Aanwezig bent op het afgesproken dagdeel en een positieve opstelling bij vervanging van haar/zijn collega’s.
 • Bij de inwerkperiode behoort een introductie van een dagdeel
 • Daarnaast zal er een startbijeenkomst georganiseerd worden samen met vaste medewerkers op de afdeling

N.B. Dit is onbetaald vrijwilligerswerk

Interesse of meer informatie?

Voor meer informatie: info-mcl@uvv-leeuwarden.nl

Voor aanmelding kunt u gebruik maken van: online-aanmeldformulier

Het MCL is geen ANBI instelling. Als u een uitkering ontvangt via het UWV, neem dan met deze instantie contact op of u toestemming kunt krijgen om als UVV-vrijwilliger bij het MCL gedetacheerd te worden met behoud van uw uitkering (de UVV heeft wel een ANBI status).

.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search