Belangrijk dat u onderstaande tekst leest.

Uw privacy en de privacy van onze klanten.

UVV Leeuwarden hanteert een privacy beleid, waarmee we uw privacy en die van de mensen die wij hulp bieden/ die U hulp biedt, zo goed mogelijk beschermen, Wij maken met de organisaties met wie wij samenwerken duidelijke afspraken voor wat betreft de privacy van al degenen met en voor wie wij werken.

  • In dit kader werken wij met een aanstellingsbeleid waarin we afspraken maken over selectie, aanstelling, proefperiode en begeleiding van u
  • Hiermee zullen we bepaalde persoonsgegeven, met name de bijzondere of meer specifieke persoonsgegevens, niet zonder uw toestemming, vastleggen in ons bestand (dit bestand is niet toegankelijk voor derden )
  • We bespreken met u waarvoor we deze gegevens nodig hebben en welke gegevens wij met de organisatie waar u gaat werken, delen
  • Foto’s op onze website/Facebook of nieuwsbrief worden in overleg met u geplaatst
  • Te allen tijde heeft u het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van bepaalde gegevens of foto’s
  • Na beëindigen van uw overeenkomst van de UVV worden na 4 maanden uw gegevens gewist
  • Wij achten het voorts van het grootste belang dat de privacy van onze klanten c.q. de mensen die wij ondersteunen gewaarborgd is en gerespecteerd wordt.
  • In dat kader maken wij de afspraak met elkaar dat er in geen geval zaken die u in uw werk ziet of hoort met derden/buitenstaanders deelt ( Horen, Zien en Zwijgen ).

UVV Leeuwarden heeft een klachtenregeling opgesteld. Indien u in of bij de uitoefening van uw activiteiten aanloopt tegen vermeend en/of in uw ogen klachtwaardig gedrag van een collega, van derden of klanten, dan kunt u dit melden bij de in de klachtenregeling genoemde persoon.

De UVV kent ook een vertrouwenspersoon.

In sommige gevallen is een verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig, die zullen wij voor u regelen; hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

UVV Leeuwarden werkt met een gedragscode waarvan de inhoud met u wordt besproken en waarvan een ondertekend exemplaar wordt toegevoegd aan de overeenkomst die wij met u sluiten.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search