Praktische gedragsregels

Praktische gedragsregels voor UVV-vrijwilligers

Iedere UVV-vrijwilliger:

  1. Is gast in de instelling en/of organisatie en gedraagt zich als zodanig.
  2. Draagt voor de herkenbaarheid, hetgeen door de organisatie wordt voorgeschreven.
  3. Is verantwoordelijk voor de gang van zaken als men voor de UVV actief is. In buitengewone omstandigheden en twijfelgevallen wordt niet naar eigen goeddunken gehandeld, maar wordt contact opgenomen met de teamleiding, die verantwoordelijk is voor het betreffende UVV-project.
  4. Zorgt bij verhindering tijdig voor een invaller of neemt in uiterste nood contact op met de teamleiding.
  5. Houdt rekening met de regels en gewoonten van de organisatie.
  6. Accepteert geen giften van degenen die men bijstaat.
  7. Geeft nooit adviezen met betrekking tot de ziekte, gaat niet in op klachten over de instelling, maar verwijst naar het hoofd van de afdeling.
  8. Vermijdt zoveel mogelijk in discussie te treden over medische, godsdienstige of politieke vraagstukken. Laat eigen problemen en ongemakken thuis en spreekt naar buiten toe niet over vertrouwelijke informatie. (Horen, Zien en Zwijgen)
  9. Neemt geen buitenstaanders mee naar de locatie waar hij/zij activiteiten verricht.

Let op: Bovenstaande regels moeten gezien/gelezen worden als een aantal praktische gedragsregels. Daarnaast hanteert de UVV Leeuwarden een Gedragscode zie  Gedragscode – uvv Leeuwarden (uvv-leeuwarden.nl)