Hoe is de UVV Leeuwarden georganiseerd?

De UVV Leeuwarden is een organisatie ‘voor en door vrijwilligers’. Dat wil zeggen dat iedereen die eraan verbonden is de werkzaamheden op vrijwillige basis uitvoert, van wandelmaatjes tot bestuurders. Mensen die zich aanmelden als vrijwilliger, maken via een introductie kennis met onze organisatie. Er is ruime mogelijkheid voor het uitwisselen van ervaring. In totaal zijn er ruim driehonderd vrijwilligers actief bij de UVV Leeuwarden. De meesten verlenen praktische hulp aan zieken, gehandicapten, ouderen en anderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De leiding van de UVV Leeuwarden bestaat ook uit vrijwilligers. De UVV Leeuwarden zorgt voor kwaliteit en continuïteit in het vrijwilligerswerk. Daarnaast is er veel aandacht voor kennisontwikkeling in de vorm van cursussen, trainingen en lezingen. De UVV Leeuwarden is gesprekspartner voor onze hulpvragers en onderhoudt contacten met andere (vrijwilligers)organisaties  in de zorg. De UVV Leeuwarden is een van de ruim veertig afdelingen van de UVV Nederland. UVV Leeuwarden is een ANBI-stichting met RSIN nummer 815774357.

Beloningsbeleid

Niemand die aan de UVV Leeuwarden verbonden is, ontvangt voor zijn of haar activiteiten een financiële beloning. Gemaakte onkosten kunnen wel worden vergoed, zoals kantoor-, telefoon- en reiskosten. De UVV Leeuwarden is een stichting en heeft daarom geen winstoogmerk.