Hoe is de UVV Leeuwarden georganiseerd?

De UVV Leeuwarden is een organisatie ‘voor en door vrijwilligers’. Dat wil zeggen dat iedereen die eraan verbonden is de activiteiten op vrijwillige basis uitvoert, van maaltijdbezorgers, helpers bij de ontvangst van de poli’s tot bestuurders van golfkarren in het MCL. Mensen die zich aanmelden als vrijwilliger, maken via een introductie kennis met onze organisatie. Er is ruime mogelijkheid voor het uitwisselen van ervaring. In totaal zijn er ruim driehonderd vrijwilligers actief bij de UVV Leeuwarden. Het bestuur van de UVV Leeuwarden bestaat ook uit vrijwilligers. De UVV Leeuwarden zorgt voor kwaliteit en continuïteit in het vrijwilligerswerk. Daarnaast is er aandacht voor kennisontwikkeling in de vorm van cursussen, trainingen en lezingen. De UVV Leeuwarden is gesprekspartner voor onze hulpvragers en onderhoudt contacten met andere (vrijwilligers) organisaties  in de zorg. De UVV Leeuwarden is één van de afdelingen van UVV Nederland (vereniging). UVV Leeuwarden is een ANBI Stichting zonder winstoogmerk en heeft het RSIN nummer 815774357.

Beloningsbeleid

Niemand die aan de UVV Leeuwarden verbonden is, ontvangt voor zijn of haar activiteiten een financiële beloning. Gemaakte onkosten kunnen wel worden vergoed, zoals kantoor- en reiskosten.