Missie en visie

De missie van de UVV is het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers met als voornaamste kenmerken flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid. De UVV heeft een beleidsplan 2018-2022.

Vrijwilligerswerk van mens tot mens

De UVV stimuleert de ontwikkeling van een sterke, sociale samenleving waarin mensen de verantwoordelijkheid nemen om op informele wijze een steuntje in de rug te bieden aan anderen die zich in een kwetsbare positie bevinden.

De projecten van de UVV richten zich op hulpvragers in instellingen. Het versterken van de zelfredzaamheid is daarbij het uitgangspunt.

Sterk in verbinden

De kracht van de UVV ligt in de kwaliteit van de match tussen de specifieke hulpvraag en de juiste vrijwilliger.

Hoe werken wij?

Lokaal georganiseerd

Vrijwilligerswerk gebeurt in de eigen omgeving. De UVV heeft ruim 40 plaatselijke afdelingen in Nederland.

 Oog voor vernieuwing

Als er nieuwe maatschappelijke hulpvragen en behoeften worden gevraagd, organiseert de UVV hierop passende steun en informele zorg.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search