Missie en visie

De missie van de UVV is het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers met als voornaamste kenmerken flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid. De UVV heeft een beleidsplan 2021-2024.

Vrijwilligerswerk van mens tot mens

De UVV stimuleert de ontwikkeling van een sterke, sociale samenleving waarin mensen de verantwoordelijkheid nemen om op informele wijze een steuntje in de rug te bieden aan anderen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Het versterken van de zelfredzaamheid is daarbij het uitgangspunt.