Openstaande vrijwilligersfuncties MCL Leeuwarden en Harlingen

De UVV is naar je op zoek!

De UVV Leeuwarden verzorgt de werving, de plaatsing en de coördinatie van de vrijwilligers. Dat geldt zowel voor vrijwilligers die in het Medisch Centrum Leeuwarden actief zijn, maar ook voor de groep vrijwilligers die zich inzet in het Zorgplein te Harlingen. Er zijn 10 verschillende UVV projecten, waarvan momenteel (Corona-tijd) een deel actief is (als gevolg van de Corona-veiligheidsmaatregelen). Naast deze 10 teams zullen er nieuwe teams starten, zodra dat i.v.m. de veiligheidsmaatregelen rondom Corona verantwoord is.

We zijn in principe voortdurend op zoek naar vrijwilligers! Zo zijn er vrijwilligers om bezoekers te helpen bij de aanmeldzuilen, om de weg te wijzen, even mee te lopen of per golfkar te vervoeren. Ook zijn er vrijwilligers actief bij geriatrie, op verschillende verpleegafdelingen en bij de opvang van bezoek bij de intensive care afdeling.

De vrijwilligersteams worden elk begeleid door 2 teamleiders en zijn zoveel mogelijk zelfsturend.

In beide instellingen (Leeuwarden en Harlingen) maken de vrijwilligers deel uit van het grote geheel. Het MCL is volop in beweging; alleen al door de grote stroom aan bezoekers heerst er grote bedrijvigheid. Juist in deze bedrijvigheid kunnen de vrijwilligers dát extra aan de patiënten/bezoekers bieden dat zo belangrijk is om hen op hun gemak te stellen: wegwijs te maken, een luisterend oor te bieden of “gewoon” door er te zijn.

Mocht u interesse hebben in een vrijwilligersactiviteit binnen het MCL, dan kunt u in het aanmeldformulier zelf aangeven voor welke afdeling / activiteit u belangstelling hebt. Er zal vervolgens gericht contact met u opgenomen worden. U moet er wel rekening mee houden dat u – zolang we nog niet volop aan de slag kunnen a.g.v. Corona – u mogelijk op een wachtlijst geplaatst wordt. Dat geldt m.n. voor de teams die nog niet actief kunnen zijn. Toch hopen we binnen afzienbare tijd wel weer met alle teams te kunnen starten.

Aarzel dan ook niet om u al aan te melden!