Openstaande vrijwilligersfuncties MCL

 In Main_Vacatures

Vrijwilligerswerk in het MCL

De UVV is naar je op zoek!

De UVV Leeuwarden verzorgt de werving, de plaatsing en de coördinatie van de vrijwilligers die in het Medisch Centrum Leeuwarden actief zijn.  In het MCL zijn 10 verschillende teams actief. Bovendien zullen er nieuwe teams starten, zodra deze Corona-periode voorbij is.

We zijn dus voortdurend op zoek naar vrijwilligers! Vrijwilligers om bezoekers de weg te wijzen, even mee te lopen of bezoekers per golfkar te vervoeren. Ook zijn er vrijwilligers actief bij de kinderopvang en op verschillende verpleegafdelingen. Op diverse poliklinieken zijn vrijwilligersteams die de patiënten ontvangen in de wachtruimte en hen assisteren bij de aanmeldzuilen. De vrijwilligersteams zijn zoveel mogelijk zelfsturend.

In het MCL maken de vrijwilligers deel uit van het grote geheel. Het MCL is volop in beweging; alleen al door de stroom aan bezoekers heerst er veel bedrijvigheid. Juist in deze bedrijvigheid kunnen de vrijwilligers dát extra aan de patiënten/bezoekers bieden dat zo belangrijk is om hen op hun gemak te stellen: wegwijs te maken, een luisterend oor te bieden of “gewoon” door er te zijn.

Interesse of meer weten over vrijwilligerswerk in de verschillende teams binnen het MCL……….?

Bij onderstaande UVV teams binnen het MCL worden momenteel vrijwilligers gezocht

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search