VERPLEEGAFDELINGEN T&U (CHIRURGIE) GASTVROUWEN/-HEREN

 In Openstaande vrijwilligersfuncties MCL

voor de maandag- en woensdagochtend

Waar in het MCL gaat u aan de slag?

In deze functie doet u (onbetaald) vrijwilligerswerk op de verpleegafdelingen T&U (chirurgie) en in de gemeenschappelijke ‘huiskamer’ van deze twee afdelingen, die is ingericht voor patiënten en hun familie/bezoek.

Wat zijn de taken?

Samenvattend geeft u de patiënten extra aandacht en afleiding tijdens hun verblijf in het MCL, naast de zorg die ze krijgen van de artsen en het verplegend personeel. Denkt u hierbij aan taken als:

 • Patiënten en/of hun familie/bezoek ontvangen in de huiskamer, koffie en thee verzorgen, zorgen dat de ruimte netjes en gezellig blijft;
 • Patiënten bezoeken op de afdelingen om een praatje met hen te maken, een spelletje te doen, een tijdschrift of boek aan te bieden, of om (als de patiënt de kamer/afdeling mag verlaten) een wandelingetje te maken naar bijvoorbeeld de huiskamer of de centrale hal van het MCL;
 • Bloemen op de afdelingen verzorgen;
 • Patiënten op verzoek van het verplegend personeel begeleiden naar elders in het ziekenhuis (bijvoorbeeld naar de apotheek of de uitgang bij ontslag).

Wanneer en met wie voert u de taken uit?

Als vrijwilliger op de afdelingen T en U voert u de activiteiten uit van 09.30 tot 12.00 uur (ook in de vakantieperiodes) op basis van een vast rooster van drie vrijwilligers per ochtend. U bent altijd samen met in ieder geval één van uw twee vaste collega’s. Wie welke week aanwezig is, stemt u onderling af. Voordat u in deze functie begint, werkt een van de twee teamleiders u in. Daarnaast organiseert het MCL twee keer per jaar een algemene introductiebijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers.

Wat verwachten we van u?

 • Affiniteit met de zorg en de kwetsbare medemens
 • Het kunnen bieden van een respectvol luisterend oor
 • Een integere manier van communiceren
 • Een actieve, open en positieve houding
 • Aanwezigheid bij teamvergaderingen
 • De intentie u voor langere tijd aan het team te binden
 • Ervaring met computergebruik en e-mail
 • Naleving van het protocol ‘Hygiëne en infectiepreventie’, en onderschrijving en ondertekening van de UVV-gedragscode en het UVV-privacybeleid
 • Het overleggen van een recent afgegeven VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Wat krijgt u ervoor terug?

 • Afwisselend vrijwilligerswerk
 • Scholingsmogelijkheden, rondleidingen binnen het MCL en een jaarlijks teamuitje
 • Kilometervergoeding

Aanmelden of meer weten?

Wilt u zich voor deze vrijwilligersfunctie aanmelden? Geweldig! Gebruikt u daarvoor het online-aanmeldformulier.

Wilt u meer informatie over de functie? Stuur dan een e-mail naar info-mcl@uvv-leeuwarden.nl.

NB

In tegenstelling tot de UVV heeft het MCL geen ANBI-status. Ontvangt u een uitkering via het UWV, dan adviseren wij u eerst bij deze instantie na te gaan of u toestemming krijgt om met behoud van uw uitkering vrijwilligerswerk te doen in het MCL.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search