VERPLEEGAFDELINGEN JPR (HARTAFDELINGEN) – Gastvrouw/gastheer voor verschillende dagdelen

 In Openstaande vrijwilligersfuncties MCL

Werkomgeving

Het betreft de verpleegafdelingen van cardiologie (hart). Het is een nieuw UVV project, gestart in maart 2019

Vrijwilligersactiviteiten

 • Wij zoeken gastvrouwen en gastheren die – naast de professionele zorgverleners – extra aandacht kunnen geven aan de zorg/welzijn voor de patiënten. Te denken valt aan:
 • Ontvangen van patiënten op de afdeling in een huiskamer setting
 • Koffie/thee aanbieden aan patiënten en bezoekers in de huiskamer
 • Koffie/thee en lunch aanbieden aan patienten in de dagbehandelingkamers
 • Het netjes houden van de huiskamer/dagbehandelingkamers
 • Vanuit de huiskamer – op verzoek van de verpleging – op de betreffende verpleegafdelingen aandacht schenken aan de patiënten (bijvoorbeeld een gesprekje voeren, een spelletje doen, een wandeling maken); bij dat alles staat het welbevinden van de patiënt centraal
 • Meedenken in het verder ontwikkelen van dit nieuwe project, hoe de gastvrijheid naar de patiënt (en het bezoek) nog meer tot uiting kan worden gebracht

Werkwijze

 • De vrijwilligers zullen in tweetallen op de verpleegafdelingen behulpzaam kunnen zijn
 • De vrijwilligers worden wekelijks op 1 vaste ochtend naar wens (indien mogelijk) ingeroosterd
 • Vrijwilligers zijn aanwezig op maandag t/m vrijdag 9.30 tot 13.00 uur

Vrijwilligersprofiel

 • Wekelijks aanwezig zijn op een van tevoren vastgestelde ochtend en een positieve opstelling bij vervanging van haar/zijn collega’s
 • Een goed waarnemingsvermogen
 • Affiniteit met de kwetsbare mens
 • Affiniteit met de zorg
 • Een open, actieve en positieve houding
 • Een respectvol en luisterend oor
 • U bent flexibel en toont initiatief
 • U staat open voor nieuwe ontwikkelingen
 • U bent bereid werkbesprekingen bij te wonen
 • U hebt ervaring met mail, Word en Excel
 • Kennis nemen en naleven van het protocol “Hygiëne en Infectiepreventie”
 • U verwijst door naar een verpleegkundige of facilitair medewerker bij zorginhoudelijke vragen
 • U bent bereid om u voor langere tijd aan het project te binden
 • Bij de inwerkperiode behoort een UVV-introductiebijeenkomst van een dagdeel
 • Onderschrijven en ondertekenen van de gedragscode van de UVV
 • Onderschrijven en ondertekenen van het privacybeleid van de UVV

N.B. Dit is onbetaald vrijwilligerswerk

Interesse of meer informatie?

Voor meer informatie: info-mcl@uvv-leeuwarden.nl

Voor aanmelding kunt u gebruik maken van: online-aanmeldformulier

Het MCL is geen ANBI instelling. Als u een uitkering ontvangt via het UWV, neem dan eerst met deze instantie contact op of u toestemming kunt krijgen om als UVV-vrijwilliger bij het MCL gedetacheerd te worden met behoud van uw uitkering (de UVV heeft wel een ANBI status).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search