VERPLEEGAFDELING F – 2 TEAMLEIDERS

 In Openstaande vrijwilligersfuncties MCL

(ORTHOPEDIE, CHIRURGISCHE TRAUMA-UNIT KWETSBARE OUDEREN)

Werkomgeving

Dit betreft de verpleegafdeling van orthopedie waar patiënten boven de 70 jaar worden opgenomen met een gebroken bot waarvoor operatie noodzakelijk is.

Het is een nieuw op te starten UVV project, dat start zodra er 2 teamleiders (vrijwilligers) aangesteld zijn. Het is de bedoeling dat deze 2 teamleiders hun eigen team gaan samenstellen. De teamleiders zullen in eerste instantie zelf op de dinsdagmorgen als gastvrouw/-heer op de verpleegafdeling actief zijn, opdat zij vanuit de praktijk ervaren wat er zoal wenselijk is.

Activiteiten van het team

 • Allereerst ondersteunen zij de professionals door extra zorg en aandacht voor de patiënten te hebben. Daarnaast hebben zij een signalerende functie bij verslechterende toestand van de patiënt (de vrijwilligers zullen hierin scholing krijgen). Er is een alarmknop aanwezig om de professionals direct in te kunnen schakelen
 • Ontvangen van patiënten op de afdeling in een gezamenlijke verblijfsruimte; daar kan aandacht geschonken worden aan de patiënten (gesprekje voeren, spelletje doen, wandeling maken). Bij dit alles staat het welbevinden van de patiënt centraal
 • Ook kan ondersteuning worden geboden bij de lunch (eventueel zelf mee-eten)
 • De continue aanwezigheid van de vrijwilliger gedurende een aantal uren bevordert de cognitieve vaardigheden, vermindert de kans op een delier en is ter bevordering van een versneld herstel.

Voor de aansturing van dit nieuwe project zoekt de UVV 2 enthousiaste en maatschappelijk betrokken Teamleiders (m/v)

Alle UVV projecten binnen het MCL zijn zoveel mogelijk zelfsturende teams en worden geleid door 2 teamleiders die onderling de taken naar eigen inzicht verdelen, maar elkaar volledig zouden kunnen vervangen. Deze teamleiders worden gedurende de opstart van het project ondersteund door de algemeen coördinator UVV binnen het MCL. Een teamleider kan desgewenst zelf als gastvrouw/-heer binnen het team functioneren

Wat wij van de Teamleiders verwachten:

 • Aanwezigheid op dinsdagochtenden van 10.30 tot 14.00 uur
 • In overleg zullen de andere dagdelen ingevuld kunnen worden zodra er uitbreiding/aanstelling van nieuwe teamleden (en reserves) plaats kan vinden. De vrijwilligers zijn in principe in tweetallen aanwezig wekelijks op 1 vast dagdeel
 • Overleg met het management van de verpleegafdeling en met de UVV coördinatoren
 • Leiding geven en werkroosters opmaken voor de teamleden
 • Aanmelden, samenstellen en (laten) plaatsen van vacatureteksten
 • Intakegesprekken met nieuwe vrijwilligers houden
 • Voortgangsgesprekken met de teamleden houden
 • Minstens 1x per jaar een teamwerkbijeenkomst organiseren
 • Organiseren van een teamuitje
 • Extra aandacht voor teamleden bij bv ziekte, jubileum
 • Periodiek evalueren project
 • Ervaring met Word en Excel
 • Kennis nemen en naleven van het protocol “Hygiëne en Infectiepreventie”
 • Bereid zijn om zich voor langere tijd aan het project te binden
 • Meedenken in het verder ontwikkelen van dit nieuwe project; met name hoe de gastvrijheid naar de patiënt (en het bezoek) nog meer tot uiting kan worden gebracht
 • Bereidheid tot het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Bij de inwerkperiode behoort een MCL-introductiebijeenkomst van een dagdeel.

N.B. Dit is onbetaald vrijwilligerswerk

Interesse of meer informatie?

Voor meer informatie: info-mcl@uvv-leeuwarden.nl

Voor aanmelding kunt u gebruik maken van: online-aanmeldformulier

Het MCL is geen ANBI instelling. Als u een uitkering ontvangt via het UWV, neem dan eerst met deze instantie contact op of u toestemming kunt krijgen om als UVV-vrijwilliger bij het MCL gedetacheerd te worden met behoud van uw uitkering (de UVV heeft wel een ANBI status).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search