Tweede teamleider Hoteldebotel

 In Openstaande vrijwilligersfuncties MCL

kortdurende kinderopvang in het MCL

Werkomgeving

Hoteldebotel is Dé plek voor kinderen als ouders/verzorgers naar het ziekenhuis moeten. Wij bieden een fijne en veilige plek voor de opvang van kinderen, zodat ouders/verzorgers rustig en met een vertrouwd gevoel naar een polikliniek of verpleegafdeling kunnen.

Hoteldebotel is de kinderopvang in de Winkelstraat van het MCL.

Bezoekers aan poliklinieken en/of patiënten kunnen hun kinderen van 1 tot en met 6 jaar bij Hoteldebotel tijdelijk in betrouwbare handen van vrijwilligers achterlaten, waardoor zij zelf rustig gesprekken kunnen voeren met specialist/patiënt. In de tussentijd krijgen de kinderen  aandacht van de vrijwilligers.

De vrijwilligers uit deze groep worden in principe gedurende de werkweek 1 vast dagdeel per week ingeroosterd (8.30-12.30 uur of 13.30-17.00 uur). In de zomermaanden wordt er doorgewerkt; er zijn ook vrijwilligers die als reserve oproepbaar zijn.

Voor de aansturing zoekt de UVV een enthousiaste en betrokken  tweede teamleider (die zelf ook desgewenst een dagdeel zou kunnen meedraaien in Hoteldebotel.)


Vrijwilligersprofiel

 • Affiniteit en geduld met jonge kinderen
 • Een open, actieve en positieve houding naar ouders/verzorgers en hun kinderen
 • Een respectvol en luisterend oor
 • Contacten onderhouden met de vrijwilligers
 • Aanspreekpunt zijn voor de roosters, die zelf door de vrijwilligers worden ingevuld.
 • Indien nodig het voeren van de oriënteringsgesprekken met nieuwe vrijwilligers; dit altijd samen met de 1ste teamleider.
 • Voortgangsgesprekken voeren met de groepsleden
 • Periodiek evalueren project Hoteldebotel

Wat wij bieden:

 • Wij bieden een kennismakingsperiode en inwerkperiode
 • Korte interne scholing gericht op het werk in Hoteldebotel o.a. omgang met kinderen en ouders
 • Kortdurende cursussen (gratis) die door het UVV worden aangereikt; deze nemen meestal een dagdeel in beslag
 • Regelmatige teamcontacten met alle vrijwilligers verbonden aan Hoteldebotel. Dit doen we met koffieochtenden waarin we ook een thema bespreken. We houden jaarlijks een teamvergadering waarin we met elkaar in gesprek gaan over het werk.
 • Jaarlijks een teamuitje
 • Een aantal “secundaire arbeidsvoorwaarden” die door het MCL worden aangeboden. 

Wat wij vragen:

Als je bij Hoteldebotel komt werken wordt je onderdeel van het UVV in het MCL. Dit betekent dat er een aantal verplichtingen zijn die daarbij horen.  Dit zijn:

 • Bereidheid tot het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Onderschrijven en ondertekenen van de gedragscode van de UVV
 • Onderschrijven en ondertekenen van het privacybeleid van de UVV
 • Onderschrijven en handelen naar de hygiënecode van het MCL
 • Bereidheid om zich voor langere tijd aan het project te binden

Aanmelden of meer weten?

Wilt u zich voor deze vrijwilligersfunctie aanmelden? Geweldig! Gebruikt u daarvoor het online-aanmeldformulier.

Wilt u meer informatie over de functie? Stuur dan een e-mail naar info-mcl@uvv-leeuwarden.nl.

NB

Mocht u een uitkering ontvangen via het UWV, bespreek dan eerst met uw UWV mentor/begeleider hoe u toestemming kunt krijgen om in het MCL  als UVV vrijwilliger bij de kinderopvang aan de slag te kunnen gaan. Doorgaans wordt gevraagd om een UWV formulier te laten invullen door het MCL en de UVV. De UVV kan u hierbij behulpzaam zijn.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search