REUMATOLOGIE Teamleider voor het project gastvrouw/-heer wachtruimte REUMATOLOGIE

 In Openstaande vrijwilligersfuncties MCL

Werkomgeving

Op de polikliniek Reumatologie komen veel patiënten die chronisch ziek zijn; de patiënten komen dan ook vaak met enige regelmaat terug voor een bezoek aan de specialist.

Vrijwilligersactiviteiten

 • De vrijwilligers op deze afdeling helpen mee ter ondersteuning van de professionals van reumatologie. Daartoe verrichten onze vrijwilligers de volgende activiteiten:
 • zij verrichten assistentie bij de aanmeldzuilen. Deze aanmeldzuilen vergemakkelijken de aanmelding van de patiënten bij binnenkomst, maar zijn voor de meeste patiënten nieuw. Veel patiënten hebben nog aanwijzingen nodig
 • zij bieden koffie / thee aan aan patiënten in de wachtruimt
 •  zij zijn verantwoordelijk voor het op orde houden van de wachtruimte(s) voor wat betreft tijdschriften, kinderspeelhoek, achtergebleven spullen als lege koffiebekers e.d.
 •  zij helpen desgewenst patiënten bij het invullen van vragenlijsten

De vrijwilligers zijn alle werkdagen actief van 9.00-11.30 uur en van 13.00-15.30 uur

Voor de aansturing van deze beide groepen zoekt de UVV een enthousiaste en maatschappelijk betrokken Teamleider (m/v)

De teamleider wordt in principe ondersteund door een tweede teamleider

Wat wij van de teamleider verwachten:

 •  Affiniteit met de zorg
 •  Een open, actieve en positieve houding
 •  Een respectvol en luisterend oor
 •  Leiding geven/roosters opmaken voor de vrijwilligers
 •  Regelmatig overleg met het management reumatologie
 •  Aanmelden, samenstellen en (laten) plaatsen van vacatureteksten
 •  Intakegesprekken met nieuwe vrijwilligers houden
 •  Voortgangsgesprekken met de vrijwilligers van reumatologie houden
 • Periodiek evalueren project
 •  Ervaring met Word en Excel
 • Kennis nemen en naleven van het protocol “Hygiëne en Infectiepreventie”
 • Bereid zijn korte cursussen als de introductiecursus (een dagdeel) te volgen
 •  Bereid zijn om zich voor langere tijd aan het project te binden
 •  Onderschrijven en ondertekenen van de gedragscode en het privacy-beleid van de UVV
 • Bereidheid tot het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag

Interesse of meer informatie?

Voor meer informatie: info-mcl@uvv-leeuwarden.nl

Voor aanmelding kunt u gebruik maken van: online-aanmeldingsformulier

N.B.: Dit is onbetaald vrijwilligerswerk

Het MCL is geen ANBI instelling. Als u een uitkering ontvangt via het UWV, neem dan eerst met deze instantie contact op of u toestemming kunt krijgen om als UVV-vrijwilliger bij het MCL gedetacheerd te worden met behoud van uw uitkering (de UVV heeft wel een ANBI status).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search