MCL Kinderopvang HOTELDEBOTEL

 In Openstaande vrijwilligersfuncties MCL

Wij vragen vrijwilligers voor de woensdagochtend en middag,

Vrijdagochtend en algemeen vervangers

Waar u komt te werken
In het MCL te Leeuwarden binnen de kinderopvang HoteldeBotel (gelegen aan de ‘winkelstraat’ bij hoofdingang MCL)

Vrijwilligersprofiel

 • Affiniteit en geduld met jonge kinderen
 • Een open, actieve en positieve houding naar ouders/verzorgers en hun kinderen
 • Een respectvol en luisterend oor
 • Kennis nemen van het protocol “Hygiëne en Infectiepreventie”
 • Bereidheid tot het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Onderschrijven en ondertekenen van de gedragscode van de UVV
 • Onderschrijven en ondertekenen van het privacybeleid van de UVV
 • Bereid om zich voor langere tijd aan het project te binden
 • Bereid om kortdurende cursussen (gratis) te volgen die door het UVV worden aangereikt; deze nemen meestal 1 dagdeel

Vrijwilligersactiviteit

 • Oppassen op kinderen van bezoekers aan poliklinieken en/of van bezoekers voor patiënten die in het MCL opgenomen zijn
 • Er wordt een dagdeel per week of veertien dagen gewerkt op maandag t/m vrijdag van van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 -17.00 uur.
 • Er wordt volgens een rooster gewerkt. In de zomermaanden wordt doorgewerkt

 N.B. Dit is onbetaald vrijwilligerswerk

Interesse of meer informatie?

Voor meer informatie: info-mcl@uvv-leeuwarden.nl

Voor aanmelding kunt u gebruik maken van: online-aanmeldformulier

Het MCL is geen ANBI instelling. Als u een uitkering ontvangt via het UWV, neem dan eerst met deze instantie contact op of u toestemming kunt krijgen om als UVV-vrijwilliger bij het MCL gedetacheerd te worden met behoud van uw uitkering (de UVV heeft wel een ANBI status).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search