MCL Kinderopvang HOTELDEBOTEL

 In Openstaande vrijwilligersfuncties MCL

Hoteldebotel is Dé plek voor kinderen als ouders/verzorgers naar het ziekenhuis moeten. Wij bieden een fijne en veilige plek voor de opvang van kinderen, zodat ouders/verzorgers rustig en met een vertrouwd gevoel naar een polikliniek of verpleegafdeling kunnen.

Vrijwilligers van Hoteldebotel zijn het gezicht van Hoteldebotel en hebben een gastvrije en service verlenende houding naar ouders en kinderen.

Wil jij ouders ontzorgen door hun kind(eren) op te vangen en ze voor een korte periode een veilige en leuke speelplek aan te bieden dan zoeken we jou.

Wat wij verwachten:

 • Affiniteit en geduld met jonge kinderen
 • Een open, actieve en positieve houding naar ouders/verzorgers en hun kinderen
 • Een respectvol en luisterend oor
 • Beschikbaarheid voor een dagdeel per week of 1x per veertien dagen. We zijn open van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 -17.00 uur. Er wordt volgens een rooster gewerkt. In de zomermaanden wordt doorgewerkt.
 • Bereidheid om zich voor langere tijd aan het project te binden

Wat wij bieden:

 • Wij bieden een kennismakingsperiode en inwerkperiode
 • Korte interne scholing gericht op het werk in Hoteldebotel o.a. omgang met kinderen en ouders
 • Kortdurende cursussen (gratis) die door het UVV worden aangereikt; deze nemen meestal een dagdeel in beslag
 • Regelmatige teamcontacten met alle vrijwilligers verbonden aan Hoteldebotel. Dit doen we met koffieochtenden waarin we ook een thema bespreken. We houden jaarlijks een teamvergadering waarbij u geacht wordt aanwezig te zijn en we met elkaar in gesprek gaan over het werk.
 • Jaarlijks een teamuitje
 • Een aantal “secundaire arbeidsvoorwaarden” die door het MCL worden aangeboden

Wat wij vragen:

Als je in het team van Hoteldebotel wordt opgenomen, word je onderdeel van het UVV in het MCL. Dit betekent dat er een aantal verplichtingen zijn die daarbij horen.  Dit zijn:

 • Bereidheid tot het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Onderschrijven en ondertekenen van de gedragscode van de UVV
 • Onderschrijven en ondertekenen van het privacybeleid van de UVV
 • Onderschrijven en handelen naar de Hygiënecode van het MCL

Wat krijgt u ervoor terug?

 • Afwisselend vrijwilligerswerk
 • Scholingsmogelijkheden, rondleidingen binnen het MCL en een jaarlijks teamuitje
 • Kilometervergoeding

Aanmelden of meer weten?

Wilt u zich voor deze vrijwilligersfunctie aanmelden? Geweldig! Gebruikt u daarvoor het online-aanmeldformulier.

Wilt u meer informatie over de functie? Stuur dan een e-mail naar info-mcl@uvv-leeuwarden.nl.

NB

Mocht u een uitkering ontvangen via het UWV, bespreek dan eerst met uw UWV mentor/begeleider hoe u toestemming kunt krijgen om in het MCL als UVV vrijwilliger bij de kinderopvang aan de slag te kunnen gaan. Doorgaans wordt gevraagd om een UWV formulier te laten invullen door het MCL en de UVV. De UVV kan u hierbij behulpzaam zijn.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search