Hoteldebotel 2de Teamleider

 In Openstaande vrijwilligersfuncties MCL

kortdurende kinderopvang in het MCL

Werkomgeving

Hoteldebotel is de kinderopvang in de Winkelstraat van het MCL.

Bezoekers aan poliklinieken en/of patiënten kunnen hun kinderen van 1 tot en met 6 jaar bij Hoteldebotel tijdelijk in betrouwbare handen van vrijwilligers achterlaten, waardoor zij zelf rustig gesprekken kunnen voeren met specialist/patiënt. In de tussentijd krijgen de kinderen  aandacht van de vrijwilligers, zij gaan mee in hun spel of lezen een boekje met hen.

De vrijwilligers uit deze groep worden in principe gedurende de werkweek 1 vast dagdeel per week ingeroosterd (8.30-12.30 uur of 13.30-17.00 uur). In de zomermaanden wordt er doorgewerkt; er zijn ook vrijwilligers die als reserve oproepbaar zijn.

Voor de aansturing zoekt de UVV een enthousiaste en betrokken  tweede teamleider die zelf ook in Hoteldebotel een ochtend of middag meedraait.

Vrijwilligersprofiel

 • Affiniteit en geduld met jonge kinderen
 • Een open, actieve en positieve houding naar ouders/verzorgers en hun kinderen
 • Een respectvol en luisterend oor
 • Samen met de eerste teamleider leiding geven/ Planning/roosters en indeling vrijwilligers
 • Overleg met de manager van het facilitair bedrijf MCL waaronder Hoteldebotel valt
 • Aanmelden, samenstellen en (laten) plaatsen van vacatureteksten
 • Voeren van de oriënteringsgesprekken met nieuwe vrijwilligers; dit altijd samen met de 1ste teamleider
 • Voortgangsgesprekken voeren met de groepsleden
 • Periodiek evalueren project Hoteldebotel
 • Kennis nemen van het protocol “Hygiëne en Infectiepreventie”
 • Bereidheid tot het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Onderschrijven en ondertekenen van de gedragscode van de UVV
 • Onderschrijven en ondertekenen van het privacybeleid van de UVV
 • Ervaring met Word en Excel
 • Bereid om zich voor langere tijd aan het project te binden
 • Bereid om kortdurende cursussen (gratis) te volgen die door het UVV worden aangereikt; deze nemen meestal 1 dagdeel

N.B. Dit is onbetaald vrijwilligerswerk

Interesse of meer informatie?

Voor meer informatie: info-mcl@uvv-leeuwarden.nl

Voor aanmelding kunt u gebruik maken van: online-aanmeldformulier

Het MCL is geen ANBI instelling. Als u een uitkering ontvangt via het UWV, neem dan eerst met deze instantie contact op of u toestemming kunt krijgen om als UVV-vrijwilliger bij het MCL gedetacheerd te worden met behoud van uw uitkering (de UVV heeft wel een ANBI status).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search