GERIATRIE ONDERSTEUNING DAGTHERAPIE

 In Openstaande vrijwilligersfuncties MCL

Gastheer/gastvrouw voor de donderdagochtend

Werkomgeving
Geriatrie is een verpleegafdeling binnen het MCL met 18 bedden, bestemd voor ouderen die tijdelijk zijn opgenomen voor behandeling of observatie. Overdag verblijven de patiënten in de huiskamer.

Vrijwilligersactiviteit

Ter ondersteuning van de professionals zijn onze vrijwilligers bij deze groep betrokken van dinsdag t/m vrijdag. Het betreft een ochtend- en een middaggroep, elk met een eigen takenpakket.

De ochtendgroep biedt ondersteuning aan de dagtherapeuten. Deze werkzaamheden worden met de dagtherapeut en de UVV teamleider/coördinator afgestemd.

Aanwezigheid

 • Op de voor u  afgesproken ochtend van 9.30 tot 12.30 uur

Vrijwilligersprofiel

 • Wekelijks aanwezig zijn op het dagdeel en een positieve opstelling bij vervanging van haar/zijn collega’s.
 • U hebt een goed waarnemingsvermogen
 • Affiniteit met de oudere mens
 • Een open, actieve en positieve houding
 • Een respectvol en luisterend oor
 • Bereidheid hebben tot het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag(VOG)
 • Onderschrijven en ondertekenen van de gedragscode van de UVV
 • Onderschrijven en ondertekenen van het privacy beleid van de UVV
 • Bijwonen van werkbesprekingen
 • Ervaring met Word en Excel is een pluspunt
 • Kennis nemen van het protocol “Hygiëne en Infectiepreventie”
 • Bereid om u voor langere tijd aan het project te binden
 • Bereid om kortdurende cursussen te volgen die door de UVV worden aangereikt; deze nemen meestal 1 dagdeel in beslag

Let wel: dit is onbetaald vrijwilligerswerk

Meer informatie?                                                                                                  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mailadres: info-mcl@uvv-leeuwarden.nl

Hebt u belangstelling?
Dan kunt u zich aanmelden via: online-aanmeldingsformulier

Het MCL is geen ANBI instelling. Als u een uitkering ontvangt via het UWV, neem dan eerst met deze instantie contact op of u toestemming kunt krijgen om als vrijwilliger bij het MCL werkzaam te zijn met behoud van uitkering.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search