Geriatrie Dagverblijf: gastvrouw/-gastheer

 In Openstaande vrijwilligersfuncties MCL

zaterdagochtend en/of zondagochtend

maandag- en vrijdagmiddag

Werkomgeving

Geriatrie is een verpleegafdeling binnen het MCL met 18 bedden, bestemd voor ouderen die tijdelijk zijn opgenomen voor behandeling of observatie. Overdag verblijven de patiënten deels in het dagverblijf. Ter ondersteuning van de professionals zijn onze vrijwilligers bij deze groep betrokken van maandag t/m vrijdag. Het betreft een ochtend- en een middaggroep, elk met een eigen takenpakket.

Vrijwilligersactiviteiten

 • Van u wordt vooral gevraagd om te proberen contact te maken met de patiënt.
 •  U kunt daarbij denken aan het bieden van een luisterend oor, een praatje maken, spelletje doen en – daar waar mogelijk – een wandelingetje maken naar buiten of in de rolstoel naar de winkelstraat van het MCL.
 • Bent u muzikaal dan kunt u gebruik maken van de aanwezige piano of uw eigen instrument.
 • Samen zingen met de patiënten behoort ook tot de mogelijkheden.
 • Bij de afdeling is een mooi terras waar op mooie dagen volop genoten kan worden. Vrijwilligers met groene vingers kunnen hier dan ook een steentje aan bijdragen.

Aanwezigheid

 • We zoeken vrijwilligers die als gastvrouw/-heer wekelijks aanwezig kunnen zijn in het dagverblijf; het betreft de zaterdagochtend en/of de zondagochtend van 9.30 tot 12.00 uur en doordeweekse middagen van 15.00 tot 17.00 uur.

Vrijwilligersprofiel

 • Affiniteit met de oudere mens
 • Een open, actieve en positieve houding
 • Een respectvol en luisterend oor
 • Bijwonen van werkbesprekingen
 • Ervaring met Word en Excel
 • Kennis nemen van het protocol “Hygiëne en Infectiepreventie”
 • Onderschrijven en ondertekenen van de gedragscode van de UVV
 • Onderschrijven en ondertekenen van het privacybeleid van de UVV
 • Aanwezig zijn op het afgesproken dagdeel en een positieve opstelling bij vervanging van haar/zijn collega’s.
 • Bereid om zich voor langere tijd aan het project te binden
 • Bereid om kortdurende cursussen (gratis) te volgen die door het UVV worden aangeboden deze nemen meestal 1 dagdeel


Let wel: dit is onbetaald vrijwilligerswerk

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mailadres:
info-mcl@uvv-leeuwarden.nl

Hebt u belangstelling?
Dan kunt u zich aanmelden via: online-aanmeldingsformulier

Het MCL is geen ANBI instelling. Als u een uitkering ontvangt via het UWV, neem dan eerst met deze instantie contact op of u toestemming kunt krijgen om als vrijwilliger bij het MCL werkzaam te zijn met behoud van uitkering.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search