Geriatrie Dagverblijf: gastvrouw/-gastheer

 In Openstaande vrijwilligersfuncties MCL

zaterdagochtend en/of zondagochtend

Werkomgeving

Geriatrie is een verpleegafdeling binnen het MCL met 18 bedden, bestemd voor ouderen die tijdelijk zijn opgenomen voor behandeling of observatie. Overdag verblijven de patiënten deels in het dagverblijf.

Vrijwilligersactiviteiten

 • Van u wordt vooral gevraagd om te proberen contact te maken met de patiënt.
 •  U kunt daarbij denken aan het bieden van een luisterend oor, een praatje maken, spelletje doen en – daar waar mogelijk – een wandelingetje maken naar buiten of in de rolstoel naar de winkelstraat van het MCL.
 • Bent u muzikaal dan kunt u gebruik maken van de aanwezige piano of uw eigen instrument.
 • Samen zingen met de patiënten behoort ook tot de mogelijkheden.
 • Bij de afdeling is een mooi terras waar op mooie dagen volop genoten kan worden. Vrijwilligers met groene vingers kunnen hier dan ook een steentje aan bijdragen.

Aanwezigheid

 • We zoeken vrijwilligers die als gastvrouw/-heer wekelijks aanwezig kunnen zijn in het dagverblijf; het betreft de zaterdagochtend en/of de zondagochtend van 9.30 tot 12.00 uur

Vrijwilligersprofiel

 • Affiniteit met de oudere mens
 • Een open, actieve en positieve houding
 • Een respectvol en luisterend oor
 • Bijwonen van werkbesprekingen
 • Kennis nemen van het protocol “Hygiëne en Infectiepreventie”
 • Onderschrijven en ondertekenen van de gedragscode van de UVV
 • Onderschrijven en ondertekenen van het privacybeleid van de UVV
 • Bereidheid tot het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Aanwezig zijn op het afgesproken dagdeel en een positieve opstelling bij vervanging van haar/zijn collega’s.
 • Bereid om zich voor langere tijd aan het project te binden
 • Bereid om kortdurende cursussen (gratis) te volgen die door het UVV worden aangeboden deze nemen meestal 1 dagdeel

Voor meer informatie: info-mcl@uvv-leeuwarden.nl

Voor aanmelding kunt u gebruik maken van: online-aanmeldingsformulier

NB

Mocht u een uitkering ontvangen via het UWV, bespreek dan eerst met uw UWV mentor/begeleider hoe u toestemming kunt krijgen om in het MCL als UVV vrijwilliger  aan de slag te kunnen gaan. Doorgaans wordt gevraagd om een UWV formulier te laten invullen door het MCL en de UVV. De UVV kan u hierbij behulpzaam zijn.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search