Donateurs van de UVV Leeuwarden

Dankzij financiële bijdragen van bedrijven en andere organisaties is de UVV Leeuwarden in staat om op onafhankelijke wijze de mensen te helpen die zich door ziekte, handicap, ouderdom of eenzaamheid in een kwetsbare positie bevinden. De UVV Leeuwarden is buitengewoon dankbaar donaties te mogen ontvangen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search