Hoe is het bestuur van de UVV Leeuwarden samengesteld?

Het Algemeen Bestuur van de UVV Leeuwarden bestaat uit: een voorzitter, een secretaris een penningmeester/vicevoorzitter en één of meer algemene bestuursleden. Zij werken samen met coördinatoren, die leiding geven aan Tafeltje Dekje. 

Niemand die aan de UVV Leeuwarden verbonden is, ontvangt voor zijn of haar activiteiten een financiële beloning; gemaakte onkosten kunnen wél worden vergoed, zoals kantoor en reiskosten.

Ook de bestuursleden zijn onbetaalde vrijwilligers.