Hoe is het bestuur van de UVV Leeuwarden samengesteld?

Het Algemeen Bestuur van de UVV Leeuwarden bestaat uit: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester / vicevoorzitter. Zij werken samen met coördinatoren die leiding geven aan de afdelingen Ziekenhuiswerk en Tafeltje Dekje. Samen met de sectorsecretarissen coördineren zij het vrijwilligerswerk bij verschillende afdelingen in de instellingen en op diverse andere gebieden.

Niemand die aan de UVV Leeuwarden verbonden is, ontvangt voor zijn of haar activiteiten een financiële beloning; ook de bestuursleden zijn onbetaalde vrijwilligers. Hun gemaakte onkosten kunnen wel worden vergoed, zoals kantoor-, telefoon- en reiskosten.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search