Beschermvrouwe van de UVV

Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de UVV Nederland in 2015, schreef H.K.H. Prinses Margriet der Nederlanden:

Als Uw beschermvrouwe wil ik de Unie en alle vrijwilligers van harte gelukwensen met het 70-jarig jubileum! Een goed moment om stil staan bij het belangrijke werk dat u allen al zo lang en iedere dag opnieuw weer verricht. Vrijwilligers verdienen onze aandacht en onze waardering!

De Unie Van Vrijwilligers is direct na de Tweede Wereldoorlog opgericht en dit jubileum is daarom nauw verbonden met 70 jaar vrijheid in ons land. De UVV heeft destijds een belangrijke bijdrage aan de wederopbouw van ons land geleverd, de Unie investeerde in tal van sociale voorzieningen zoals ouderenzorg, kinderopvang en maaltijdvoorziening. Veel initiatieven werden door vrijwilligers ontplooid en zijn later door zorg- en welzijnsinstellingen overgenomen. De UVV wist zich steeds aan de veranderende vraag aan te passen en daar hulp te bieden waar die het meest nodig was.

De ontwikkelingen in de zorg vragen opnieuw om veranderingen in de organisatie van het vrijwilligerswerk. Het is en blijft belangrijk om binnen een vrijwilligersorganisatie samen te werken, kennis te delen en daarmee de krachten te bundelen.

“Verbinding” vormt de basis voor de belangrijke rol die UVV Nederland vervult bij het ondersteunen van al degenen die zich belangeloos willen inzetten voor het welzijn van, veelal kwetsbare, mensen.

Ik wens U een prachtige jubileumviering toe en veel succes voor de toekomst!

H.K.H. Prinses Margriet der Nederlanden

 

http://uvv.online-magazine.nl/nl/magazine/9791/785236/uvv_nederland_70_jaar.html