UVV is op zoek naar een ICT-Beheerder!

 In archief

Waar je komt te werken
De functie van ICT beheerder maakt deel uit van de afdeling PR en valt onder de verantwoordelijkheid van bestuurslid PR van UVV Leeuwarden. De functie van ICT beheerder is gericht op het beheer van waarborging, veiligheid en privacy van UVV Leeuwarden en Social Media ondersteuning.

Wat we vragen

 • Technisch infrastructuur UVV Leeuwarden overall
 • De ICT-beheerder draagt verantwoordelijkheid voor een constant en optimaal werkende Social media infrastructuur alsmede informatie en mediasysteem
 • De ICT beheerder heeft kennis en ervaring op het gebied van html, CMS , Adobe software, WordPress en Javascript.
 • De ICT beheerder is verantwoordelijk voor de beveiliging van het Social Media systeem
 • De ICT beheerder is verantwoordelijk voor het documenteren en rapporteren over zijn werkzaamheden.
 • Mogelijkheden onderzoeken en implementeren medewerkersbestand UVV-Leeuwarden (nu ruim 450 vrijwilligers in het medewerkersbestand)
 • De ICT beheerder ontwikkelt samen met content beheerder servicedesk en beheert deze vervolgens.
 • Beheer e-mailadressen

Technisch website beheerder UVV Leeuwarden

 • Waarborgen kwaliteit online activiteiten: In samenwerking met de contentbeheerder de regie houden over het technisch operationeel houden van de website UVV Leeuwarden: www.uvv-leeuwarden.nl en Social Media: Facebook. Alsmede de onderliggende hard- en software.
 • Daar waar nodig de contentbeheerder ondersteunen met technisch beheer website, Facebook.
 • Externe contacten onderhouden indien nodig met de provider en websitebouwer Graphical Solutions.

Persoonlijk Profiel ICT beheerder

 • De ICT beheerder benadert zijn werkzaamheden met een proactieve houding waarbij oog voor de processen van de UVV een pre is.
 • De ICT beheerder is creatief in het zoeken naar oplossingen voor technische problemen en of vraagstukken
 • De ICT beheerder stelt zich klantgericht op
 • De ICT beheerder kan goed samenwerken
 • De ICT beheerder kan werken in het kader van kwaliteitscriteria en procedures of draagt hieraan bij waar nodig.

Werkzaamheden

 • De functie wordt uitgevoerd vanuit huis en kan naar eigen tijd ingevuld worden.
 • Er zal regelmatig contact zijn met het bestuurslid PR. Dit kan veelal telefonisch danwel per email.
 • De werkzaamheden zijn maximaal 2 uur per week.

Wat wij jou bieden
Een zeer zinvolle en dankbare vrijwilligersbaan voor een van de grootste vrijwilligersorganisaties binnen de Gemeente Leeuwarden. Deze functie betreft een onbezoldige functie. Onkosten worden vergoed.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mailadres: pr@uvv-leeuwarden.nl

Solliciteren
Via het online aanmeldingsformulier
LET WEL, per maart 2018 is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht. Bovendien moet een gedragscode worden ondertekend.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search