Tweede Teamleider voor het UVV-project Centrale Ontvangsthal MCL

 In archief

Wat is de werkomgeving:

 • In principe zijn gastvrouwen/-heren in de grote ontvangsthal van het MCL de personen bij wie patiënten, begeleiders en bezoekers terecht kunnen met vragen om hulp
 • De Centrale Ontvangsthal van het MCL maakt deel uit van de afdeling Receptie & 24-uurspost van het MCL; de vrijwilligers daar vallen onder verantwoordelijkheid van de Unie Van Vrijwilligers (UVV)
 • De gastvrouwen/-heren in de centrale hal ontvangen en helpen patiënten, gasten en bezoekers en bij opname begeleiden ze de cliënt naar de juiste afdeling
 • De gastvrouwen/-heren beschikken over een lijst die als hulpmiddel dient om mensen de weg te wijzen naar de juiste afdeling.
 • De gastvrouwen/-heren helpen patiënten en bezoekers met het regelen van vervoer, zowel intern (golfkarren/rolstoelen) als extern (b.v. regelen van een taxi, bijhouden van een paraplu, etc.)
 • Afhankelijk van het dagdeel zijn drie t/m zes gastvrouwen/-heren aanwezig
 • Er wordt gewerkt op maandag t/m vrijdag van 8 tot 16.30 uur (8.00/8.30-12.00/13.00 uur en van 13.00-16.30 uur). In de zomermaanden wordt doorgewerkt. Er is geen vakantieperiode.
 • De gastvrouwen/-heren werken volgens een rooster dat opgesteld wordt door de teamleiding
 • Mocht iemand plotseling verhinderd zijn dan wordt zelf voor vervanging gezorgd. Er is een lijst met vervangers bekend

Voor de aansturing van de beide groepen zoekt de UVV een enthousiaste en maatschappelijk betrokken tweede Teamleider (m/v)

De Teamleiding van elk UVV project bestaat uit 2 personen die in goed overleg onderling de taken verdelen en nauw samenwerken

Wat wij van de teamleiders verwachten:

 • Affiniteit met de zorg
 • Een open, actieve en positieve houding
 • Een respectvol en luisterend oor
 • Leiding geven/werkroosters opmaken voor de gastvrouwen/-heren
 • Regelmatig overleg met het management van het facilitair bedrijf
 • Regelmatig overleg met de uitvoerend UVV coördinator
 • Aanmelden, samenstellen en laten plaatsen van vacatureteksten
 • Intakegesprekken met nieuwe gastvrouwen/-heren houden
 • Voortgangsgesprekken met de gastvrouwen/-heren van het team houden
 • Periodiek evalueren van dit UVV-project
 • Ervaring met Word en Excel
 • Kennis nemen en naleven van het protocol “Hygiëne en Infectiepreventie”
 • Bereid zijn om zich voor langere tijd aan het project te binden
 • Meedenken in het verder ontwikkelen van het project

N.B. Dit is onbetaald vrijwilligerswerk.

Interesse of meer informatie?
Voor meer informatie: info-mcl@uvv-leeuwarden.nl
Voor aanmelding kunt u gebruik maken van: online-aanmeldingsformulier

Het MCL is geen ANBI instelling.
Als u een uitkering ontvangt via het UWV, neem dan eerst met deze instantie contact op of u toestemming kunt krijgen om als UVV-vrijwilliger bij het MCL gedetacheerd te worden met behoud van uw uitkering (de UVV heeft wel een ANBI status).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search