REUMATOLOGIE Vrijwilligers gastvrouw/gastheer wachtruimte

 In archief
 • Woensdagmorgen (9.00-11.30 uur) oneven weken
 • Donderdagmorgen (9.00-11.30 uur) elke week
 • Vrijdagmorgen (9.00-11.30 uur) elke week
 • Reserves die beschikbaar zijn voor verschillende dagdelen door de week

Werkomgeving

Het betreft de wachtkamer van polikliniek Reumatologie. Op deze polikliniek Reumatologie komen veel patiënten die chronisch ziek zijn; de patiënten komen dan ook vaak met enige regelmaat terug voor een bezoek aan de specialist.

Vrijwilligersactiviteiten

 Ter ondersteuning van de professionals op de afdeling, zijn wij op zoek naar:

 • Vrijwilligers die assistentie verrichten bij de aanmeldzuilen. Deze aanmeldzuilen vergemakkelijken de aanmelding van de patiënten bij binnenkomst, maar zijn voor de meeste patiënten nieuw. Veel patiënten hebben nog aanwijzingen nodig
 • De vrijwilligers krijgen de faciliteit om koffie / thee aan te bieden aan patiënten in de wachtruimte
 • Daarnaast vragen wij van deze vrijwilligers verantwoordelijkheid te nemen voor het op orde houden van de wachtruimte

Aanwezigheid

 • Maandag t/m vrijdag ochtend van 9.00 tot 11.30 uur
 • Maandag t/m vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur

Vrijwilligersprofiel

 • Aanwezig zijn op het betreffende dagdeel  en een positieve opstelling bij vervanging van haar/zijn collega’s
 • Ondersteunen van patiënten bij de handeling bij de aanmeldzuilen. Hierbij moet de privacy van de patiënt in acht genomen worden. Daarom vragen wij van de vrijwilliger om naast de vrijwilligersovereenkomst ook een geheimhoudingsovereenkomst te tekenen
 • Een open, actieve en positieve houding
 • Een respectvol en luisterend oor
 • Bijwonen van werkbesprekingen
 • Kennis nemen en naleven van het protocol “Hygiëne en Infectiepreventie”
 • Bereidheid om u voor langere tijd aan het project te binden
 • Bereidheid om deel te nemen aan (gratis) workshops, cursussen etc. meestal van 1 dagdeel
 • Onderschrijven en ondertekenen van de gedragscode van de UVV

Interesse of meer informatie?

Voor meer informatie: info-mcl@uvv-leeuwarden.nl

Voor aanmelding kunt u gebruik maken van: online-aanmeldingsformulier

N.B.: Dit is onbetaald vrijwilligerswerk

Het MCL is geen ANBI instelling. Als u een uitkering ontvangt via het UWV, neem dan eerst met deze instantie contact op of u toestemming kunt krijgen om als UVV-vrijwilliger bij het MCL gedetacheerd te worden met behoud van uw uitkering (de UVV heeft wel een ANBI status).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search