Wie zijn wij?

Met ongeveer 300 enthousiaste  mannen en vrouwen is de UVV Leeuwarden één van de grootste, plaatselijke vrijwilligersorganisatie in de zorg- en welzijnssector. Onze vrijwilligers bieden ouderen, gehandicapten en zieken in Leeuwarden maatschappelijke en praktische hulp op basis van gelijkwaardigheid.

Tussen mantelzorgers en professionals

Het vrijwilligerswerk van de UVV neemt binnen de zorg een aparte plaats in tussen de zorg van de directe omgeving en de professionele hulpverlening en is niet bedoeld om de professionele hulp te vervangen.

Waar zijn wij actief?

De vrijwilligers van de UVV Leeuwarden zijn actief in Leeuwarden. De vrijwilligers zijn te verdelen in 2 groepen – afhankelijk van waar ze actief zijn. Deze twee worden hieronder nader toegelicht .

Het Medisch Centrum Leeuwarden is een groot, topklinisch ziekenhuis. In het MCL ontvangen de patiënten naast de basiszorg ook acute en hoogcomplexe zorg. Het MCL is tevens gericht op onderzoek, onderwijs en innovatie. De UVV is vanaf de start actief in het MCL en was dit ook in de drie Leeuwarder ziekenhuizen waaruit het MCL in 2004 is ontstaan (Triotel, Diaconessenhuis en Bonifatius Hospitaal).

Tafeltje Dekje Leeuwarden

Deze groep vrijwilligers brengt 5 dagen in de week maaltijden aan huis bij mensen, die zelf niet meer kunnen koken en wonen in Leeuwarden ( ruwweg het gebied ten zuiden van de spoorlijn Leeuwarden – Groningen ).