Wie zijn wij?
Met ongeveer 500 enthousiaste vrouwen en mannen is de UVV Leeuwarden de grootste, plaatselijke vrijwilligersorganisatie in de zorg- en welzijnssector. Onze vrijwilligers bieden ouderen, gehandicapten en zieken in Leeuwarden maatschappelijke en praktische hulp op basis van gelijkwaardigheid.

 Waar zijn wij actief?

De vrijwilligers van de UVV Leeuwarden zijn actief op de volgende locaties:

• het ziekenhuis Medisch Centrum Leeuwarden (MCL)
• Bloedbank Sanquin
• Psycho-geriatrisch verpleeghuis Nieuw Mellens
• Woon-/zorgcentrum Abbingahiem
• Woonvorm Ymedam
• Woonzorgcentrum Erasmus
• Woonzorgcentrum Sint Jozef
• Verpleeg-/verzorgingshuis Parkhove/Greunshiem
• Noorderbreedte Revalidatie
• St Anthony Gasthuis
• Wooncentrum Swettehiem
• Serviceflat Nylânstate
• Serviceflat Aldlânstate

 

Daarnaast brengen onze vrijwilligers van Tafeltje-Dek-Je warme maaltijden bij ouderen, gehandicapten en zieken thuis, die niet voor zichzelf kunnen koken.

Tussen mantelzorgers en professionals

Het vrijwilligerswerk van de UVV neemt binnen de zorg een aparte plaats in tussen de zorg van de directe omgeving en de professionele hulpverlening en is niet bedoeld om de professionele hulp te vervangen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search