Wie zijn wij?
Met ongeveer 300 enthousiaste  mannen en vrouwen is de UVV Leeuwarden één van de grootste, plaatselijke vrijwilligersorganisatie in de zorg- en welzijnssector. Onze vrijwilligers bieden ouderen, gehandicapten en zieken in Leeuwarden maatschappelijke en praktische hulp op basis van gelijkwaardigheid.

 Waar zijn wij actief?

De vrijwilligers van de UVV Leeuwarden zijn actief in het Medisch Centrum Leeuwarden en bij Tafeltje Dekje, waar de vrijwilligers bij ouderen, die zelf niet meer kunnen koken, maaltijden thuis brengen.

Tussen mantelzorgers en professionals

Het vrijwilligerswerk van de UVV neemt binnen de zorg een aparte plaats in tussen de zorg van de directe omgeving en de professionele hulpverlening en is niet bedoeld om de professionele hulp te vervangen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search